Kortställ Malmö


Vykortsställ för ett eller flera motiv


Om du inte har något eget ställ att placera dina vykort i, får du gärna låna ett eller flera kortställ. Fyra flermotivsställ i stål finns för närvarande till utlåning – både för vägg-, bords- och golvplacering. För ett motiv erbjuds två olika typer av ställ: dels trästaffli i grå nyans, dels plexiställ för såväl liggande som stående kort. För julkorten finns ett specialutformat staffli. Observera att ställ endast lånas ut till dem som vill sälja Öresund Editions kort.
 


Klicka på bilderna för att se en större version!Väggmonterat vykortsställ i stål för 8 motiv. Plats för upp till 60 kort av varje motiv.


Vykortssnurra för 16 motiv. Bänkmodell. Passar bra på t.ex. butiks- eller receptions-disk. Plats för upp till 60 kort av varje motiv.


Väggmonterat vykortsställ i stål för 24 motiv. Plats för upp till 60 kort av varje motiv.


Golvkarusell på hjul. Kan utformas på lite olika sätt beroende på behov. Stället på bilden har plats för 54 motiv med upp till 60 kort av varje motiv.


Trästaffli i matt, grå nyans med kort-fack av stål för 6 motiv. Plats för upp till 60 kort av varje motiv.


Elegant, specialanpassat ställ för de dubbla korten i form av ett trästaffli målat i en grå, matt nyans. Själva kortfacken är av stål. Innehåller även ett separat fack för kuverten. Detta ställ lånas ut till alla återförsäljare som vill presentera korten på detta sätt.


Mått: 33 x 54 x 18 cm (B x H x D)


Transparenta, diskreta plexiställ för ett motiv vardera. Finns för både liggande och stående motiv. Varje ställ har plats för ca 50 kort.


Trästaffli för ett motiv, målat i en grå, matt nyans. Varje staffli har plats för ca 30 kort.


    © Copyright Öresund Editions 2012